Renee Henry to biochemistka i pisarka, ale bądź ostrożny- jej książki mogą diametralnie zmienić sposób w jaki postrzegasz nasz świat. Głównym wątkiem jej teorii jest założenie, że cała współczesna cywilizacja jest oparta na kłamstwie. W książkach "Alternatywa 4 - kontrola umysłu i ciała przez UFO" oraz "Wojna drzew" Henry przedstawia historię świata, która pozostaje w całkowitej sprzeczności z tym, czego uczono nas w szkołach.

 

Henry twierdzi, że na straży najwyższej prawdy stoją tajne bractwa, takie jak loże masońskie. W rozmowie z "Faktorem X" badaczka powiedziała:"- Wielka Rewolucja Francuska, Rosyjska Rewolucja Bolszewicka oraz obie wojny światowe były wynikiem knowań sekretnych grup działających w lożach masońskich. Dzieci w szkołach od setek lat są karmione kłamstwami. Historia uczy na przykład, że odpowiedzialność za rewolucję francuską ponosi francuska monarchia - a zwłaszcza Maria Antonina. Przecież to wierutne kłamstwo. U podstaw formowania się Unii Europejskiej kryją się wydarzenia zaplanowane setki lat temu. Ale początków tej globalnej konspiracji należy, rzecz jasna, szukać znacznie wcześniej.

 

W "Raporcie w sprawie raka na nowe milenium" Renee Henry publikuje wyniki wieloletnich badań związanych z leczeniem raka. W ogromnym skrócie można powiedzieć, że jej model raka opiera się na fizjologicznym polu elektromagnetycznym. Chodzi o to, że ludzkie pole elektromagnetyczne nie jest w stanie dokonać rozróżnienia między stratą materialną np. utratą kończyny lub śmiercią i stratą emocjonalną. Innymi słowy, gdy dana osoba doświadcza straty emocjonalnej, jej ciało traktuje ją tak, jakby była to strata fizyczna: stara się ją zregenerować. Guz nowotworowy jest właśnie skutkiem takiej regeneracji. Tak więc, aby doprowadzić do wyleczenia pacjenta chorego na raka, należy uważnie przeanalizować jego wcześniejsze przeżycia i doświadczenia. Trzeba zidentyfikować stratę emocjonalną, która leży u źródeł choroby.

 

Jeżeli chodzi o pole elektromagnetyczne, to jest ono podstawą nieracjonalnej sfery ludzkiego umysłu. Tradycyjna medycyna opiera się na podstawowym podziale ciało/umysł. Ale trzeba wiedzieć, że w naszym ciele, poza głównym układem nerwowym, istnieje mniej zdefiniowany układ energetyczny. Układ ten koncentruje się w określonych punktach ciała, zwanych czakrami. Wytwarzają one słabe pole elektromagnetyczne, które otacza nasze ciało i może być przez niektórych postrzegane jako "aura". Aura człowieka jest manifestacją tego pola, a więc w konsekwencji sumą energii wytwarzanej w poszczególnych częściach naszego ciała.

Wyniki badań Renee Henry nie są jednak uznawane przez świat naukowy! Powodem jest fakt, że zarówno pole elektromagnetyczne ciała ludzkiego, jak i układ czakramów są wykorzystywane do produkcji tajnych broni i technik inwigilacji używanych do fizycznej i psychologicznej kontroli nad ludzkim zachowaniem.  

W latach 80-tych Renee Henry zdała sobie sprawę z tego, że teoria reinkarnacji ma naukowe uzasadnienie. W pracy z pacjentami coraz częściej stykała się z dowodami na to, że ludzie w obecnym życiu doświadczali tych samych problemów, które trapiły ich w poprzednich wcieleniach. Jako naukowiec (biochemik) zawsze starała się mieć umysł otwarty na wszystkie możliwości. Stara platońska maksyma głosi: "Zanim przystąpisz do leczenia ciała, najpierw musisz uleczyć umysł. Zanim uleczysz umysł, musisz najpierw uleczyć duszę". Pojawia się zatem pytanie: jak uleczyć duszę człowieka? Zdaniem Renee Henry, można to osiągnąć, jeżeli da mu się możliwość powtórnego przeżycia doświadczeń z przeszłych wcieleń. Trzeba pozwolić mu zrozumieć, że rozpad związku uczuciowego lub utrata pracy nie są stratami zupełnymi - że można je przezwyciężyć.

 

Renee Henry uważa, że wszystko czego doświadczamy w codziennym życiu, jest konsekwencją pewnego wzorca zachowań, który istnieje od stuleci. Tym, co spaja i cementuje ów wzorzec jest swoista tkanka zbudowana z misternie ukształtowanych kłamstw i mitów. Kiedy ktoś odważy się podważyć te kłamstwa, zaczyna dostrzegać prawdę. Nie ulega jednak wątpliwości, że osoba szukająca prawdy spotyka się z oporem ze strony rozmaitych grup i instytucji. Renee sama tego doświadczyła ze strony systemu przydzielania stypendiów naukowych, mass mediów, rządu, instytucji naukowych i całego "przemysłu" medycznego. Wszystkie te instytucje chcą utrzymać istniejący status quo; starają się bronić wzorca zachowań. Jednak wraz z rozpadem tego wzorca zaczynamy dostrzegać prawdziwą chronologię wydarzeń, które ukształtowały cywilizację. 

                                       


Renee Henry uważa, że istotny element tej cywilizacyjnej tajemnicy kryje się w ruinach starożytnego pałacu w Knossos na Krecie. Symboliczne znaczenie ikon odnalezionych w ruinach pałacu w Knossos nie jest omówione w żadnym przewodniku po Krecie, mimo że w wielu opracowaniach naukowych wyraźnie widać, że malowidła te przedstawiają odwieczny cykl odnawiania się życia. Zdaniem Renee Henry jest to dowód na to, że także starożytni Grecy wierzyli w cykl narodzin, śmierci i reinkarnacji. Badania, o których mówi Renee Henry są bardzo istotne, ponieważ wskazują na to, że wiara w reinkarnację tkwi u zarania cywilizacji europejskiej. Ta wiara nadała impet gwałtownemu rozwojowi cywilizacji i kultury, który nastąpił w starożytnej Grecji. Przeciwko tej wierze wystąpiło tajne stowarzyszenie Idyjskich Daktyli, według mitologii greckiej wywodzące się od nauczycieli Zeusa, które przewodziło religijnej krucjacie. Ta religijna rewolucja miała na celu wykorzenienie wiary w reinkarnację i ukrycie przed śmiertelnikami prawdy istnienia. Ślady tej pierwotnej wiedzy są do dziś skrzętnie ukrywane w tajnych stowarzyszeniach, takich jak masoneria. Ludzie należący do tych grup strzegą prawdy, która daje im nieograniczoną władzę nad światem i kontrolę nad ludźmi. (Źródłem powyższych informacji jest 58 numer "Faktora X")

 

Renee Henry w jednym z poprzednich wcieleń była obecna przy ukrzyżowaniu Chrystusa i w tym życiu czuje się w obowiązku zadośćuczynić za swój grzech obojętności.

 

Chciałbym zaznajomić was z najnowszą publikacją badaczki: "Teatr Ziemi - kto pociąga za sznurki"? Jest to podstawowy tytuł na dzisiaj i w tym świecie. Zawiera informacje, które były do tej pory ściśle strzeżone przez ustalającą porządek światowy elitę w obrębach najwyższych eszelonów albo na poziomie wyższych poziomów wtajemniczenia. Należy do tego definitywnie historia o świętym Graal'u, historia nigdy wcześniej nie opowiedziana na Ziemi. Pierwsze dwie książki autorki ("Wojna drzew"; "Alternatywa 4- kontrola umysłu i ciała przez UFO") dostarczyły podstawowych materiałów do tej książki, która ujawnia oryginalne badania nigdy dotąd nie znane przez ludzkość albo grupę Światowego Porządku. Wiele lat zabrało autorce zbieranie materiałów do napisania tej historii i odkrycia kto dokładnie kontroluje politykę, naukę i religię na tej planecie i dlaczego. "Badania nad rakiem prowadziły autorkę jak zagubione dziecko przez zaminowane pola bitewne historii, religii, polityki, psychologii, biochemii, archeologii, antropologii i ostatecznie do zakazanej ziemi niczyjej metapolityki albo polityki duszy" (fragment wstępu z książki "Teatr Ziemi"). W 1989 roku autorka jako biochemiczka opublikowała naukowe mechanizmy i postanowienia maksymy platońskiej w przypadku raka: "Zanim uleczysz ludzkie ciało, musisz najpierw wyleczyć jego umysł, a przedtem duszę". Samozaparcie do napisania tej historii połączone z duchową świadomością i kontynuacją poszukiwania prawdy, kierowały tą wizjonerską pracą.

 

Ta książka jest niezbędna tym, którzy podporządkowują się światowemu porządkowi i tym, którzy są zagubieni w labiryncie literatury New Age (Nowa Era) i konieczna dla tych, którzy szukają odpowiedzi dla celu istnienia rodzaju ludzkiego na Ziemi. "Teatr Ziemi - kto pociąga za sznurki" jest przeznaczona dla rosnącej fali wysoce oświeconych i duchowych ludzi, którzy mają chęci i są w stanie stawić czoło globalnej rzeczywistości i odpowiedzi dla ostatecznej zagadki: DLACZEGO TU JESTEŚMY?

 


                          


W książce "Teatr Ziemi - kto pociąga za sznurki" można znaleźć wiele o Światowym Porządku, bogach, Atlantydzie, mechanizmach rządzących światem, magnetycznych zmianach (bieguny Ziemi), magikach, Dianie, Anty-światach, tajnych lożach, okultystach, naukowcach, UFO, Unii Europejskiej, Apokalipsie, inżynierii genetycznej, istotach pozaziemskich, genach Boga, ukrytej nauce, olbrzymach, Świętym Graalu, 11 września, konspiracji przeciwko planecie Ziemi i planie, który nigdy nie przestał istnieć.

 

Renee Henry przewidziała atak 11 września w Nowym York'u, używając unikalnego modelu naukowego. W książce "Teatr Ziemi: kto pociąga za sznurki?" opisała prawa, które jej to umożliwiły. Niestety książka była w druku 23 sierpnia, więc było za późno, żeby ostrzec ludzi, pracujących w budynkach Światowego Centrum Handlu.

"W 1986 roku autorka ogłosiła rozwiązanie mechanizmu działania raka poza ogólnie przyjętym porządkiem." Renee Henry wykorzystała metodę doktora Gerson'a. Przekonała się ona wkrótce, że klasyczna medycyna odsunęła w cień tego geniusza. Gerson uleczył z zaawansowanej cukrzycy doktora Schweitzer'a. "Doktor Schweitzer miał później napisać o Gersonie: "Widzę w nim jednego z największych geniuszy w dziedzinie medycyny"."Artykuł wstępny w AGM (Amerykańska Gazeta Medyczna z 16.11.1946) wspomina o stawieniu się doktora Gersona przed senacką komisją w tymże roku. Wspomniano również o ustawie o nadaniu autoryzacji i prośby prezydenta o podjęcie się zgromadzenia w jakimś dogodnym miejscu w USA odpowiednio licznej grupy najwybitniejszych ekspertów, skoordynowania i wykorzystania ich zdolności w najwyższym wysiłku zmierzającym do odkrycia środków do leczenia i zapobiegania rakowi. Don C.Matcham napisał w magazynie Herald of Health :"Raport komisji składający się z 227 stron, dokument nr 89471 zalega kurzem w archiwach Rządowej Centrali Drukarskiej. Doktor Gerson, mimo doskonałości swojej pracy, miał umrzeć jako zdyskredytowany człowiek, przypuszczalnie nie do końca rozumiejąc roli Syndykatu i celów Światowego Porządku, którzy nie mieli zamiaru (albo mijało się to z ich polityką), ujawniać pierwszej części maksymy platońskiej - uleczenia ciała". (w cudzysłowiu znajdują się fragmenty ze wstępu książki "Teatr Ziemi: kto pociąga za sznurki?") Renee Henry napisała: "Nikomu nie będzie bezpieczniej w większej grupie, każdy mężczyzna i każda kobieta musi samo poszukać własnej duszy".(...) Żaden mężczyzna ani kobieta nie posiada całkowitej wiedzy o wiecznej duchowej walce, którą dostarczam człowiekowi razem z kluczami do wolności. Muszą Państwo też zaakceptować, że są rzeczy których nie można powiedzieć, ponieważ istnieją siły, które mogłyby wykorzystać te informacje przeciw ludzkości. Nie mam zamiaru zatrzymywać tajemnic dla siebie, ale człowiek musi być świadomy, że niektóre rzeczy muszą pozostać niewypowiedziane i tylko Ty Czytelniku możesz je znaleźć przez ciągłą walkę i poszukiwania. To droga poszukiwania kamienia filozoficznego". Pewnie słyszłeś (-aś) o medycynie alternatywnej. Jednym z jej filarów jest psychosomatyka (wszystkie nasze choroby "tworzymy" sami w naszym umyśle). Jeżeli o tym nie słyszałeś (-aś), to odsyłam Cię do książki Luise.L. Hay, która sama wyleczyła się z "nieuleczalnej" choroby nowotworowej (nieuleczalnej TYLKO dla współczesnej medycyny): "Możesz uzdrowić swoje życie". "Ludzie nie boją się medycyny alternatywnej, więc kto się boi? CHOROBA TO WIELKI BIZNES I ZYSKI MIĘDZYNARODOWYCH KORPORACJI. Ich monopolistyczna władza jest możliwa tylko dzięki tajnym agendom i policji działajacej w interesie rządu. Ustawa Senatu 3642 NLEA (dodatek do aktu prawnego dotyczącego edukacji o odżywianiu) wydane w Ameryce zostały określone przez doktora Wright'a jako poważna przeszkoda na drodze do wprowadzania naturalnych zdrowotnych produktów (...). Zasięg wpływów elity hierarchii w rządach i wynikająca z tego polityka nie jest, jak można by przypuszczać, kierowana przez chęć władzy, zysków i pieniędzy. Elita Światowego Porządku działała przez tysiąclecia za pomocą i wewnątrz tajnych grup skąd wywodzą się obecna polityka i ukryte agendy rządów narodowych. Odbierają w ten sposób wyborcom możliwość kontrolowania własnego przeznaczenia i środowiska. Było celem autora odkrycie co inspiruje umysły członków Światowego Porządku, gdzie i po co ten porządek się rozwinął i prawdziwą naturę ich tożsamości razem z ich tajnymi agendami i celami. Są w tej książce pokazane sekretne poziomy inicjacji, później badane i łamane są różne tajne kody, które jako klucze otworzyły wiele wewnętrznych tajemnic otaczających Światowy Porządek i różne stowarzyszone tajne grupy. Wnioski są zdumiewające NAWET dla autorki, która etap zdziwienia Światowym Porządkiem przeszła dawno temu. Autorka pyta czy można brać tu pod uwagę zdradę, bazując na wadze i zdradliwości działań podjętych przeciw ludzkości i w przypadku Zjednoczonego Królestwa wnioski są kluczowe dla tych pytań.(...) Nauki Światowego Porządku mogłyby nawet wywołać ryk śmiechu, gdyby nie to, że powstała sytuacja jest swego rodzaju grecką tragedią dla ludzkości, która jako rodzaj stoi na skraju katastrofy. Teraz, skoro już otworzyłeś puszkę Pandory, czytaj dalej!" (w cudzysłowiach znajdują się fragmenty ze wstępu książki pt.: "Teatr Ziemi: kto pociąga za sznurki?".)  

 

Na "starych" stronach Cudu Miłości ten artykuł miał około 22,5 tysiąca odsłon - około 14,5 tysiąca na poprzedniej i około 8,5 tysiąca na jeszcze poprzedniej.