WODA ALKALICZNA - ŻYCIE BEZ CHORÓB

Od mniej więcej półtora miesiąca piję regularnie wodę alkaliczną, czyli taką, jaka powstaje w procesie jonizacji (elektrolizy). Polega on na przepuszczeniu przez wodę prądu elektrycznego. Proces zachodzi przy pomocy jonizatora. W naczyniu z elektrodą ujemną (katodą) powstaje zjonizowana woda alkaliczna, a w naczyniu z elektrodą dodatnią (anodą) - woda kwaśna. Ja piję tylko alkaliczną. Kwaśna ma zastosowanie do innych celów.

Na skutek jedzenia przetworzonej żywności i picia różnych napojów (np. coca cola czy alkohol) organizm zakwasza się. Prowadzi to do chorób i starzenia się. 

Coca-cola posiada ORP (potencjał oksydacyjno-redukcyjny) tylko trochę niższy niż 5% kwas octowy (+400 dla kwasu, a +300 do +350 dla coca-coli). ORP określa zdolność (potencjał)  roztworu do przyłączania lub oddawania elektronów. Wartości potencjału utleniania-redukcji (utlenianie nie jest możliwe bez równoczesnej redukcji i odwrotnie; jeśli jedna substancja jest utleniana, tj. uwalnia elektrony, to inna substancja przyłącza te elektrony i redukuje się) są mierzone w miliwoltach (mV). Mogą być ujemne lub dodatnie.

Ujemna wartość ORP wskazuje na to, że roztwór zawiera wolne elektrony, które mogą być oddane, tj. roztwór ma właściwości redukcyjne. Takie właściwości posiada woda alkaliczna, która staje się swego rodzaju dawcą elektronów. Dlatego ta woda posiada właściwości przeciwutleniające.

Płyny z ujemnym ORP uzupełniają brakujące im elektrony, zabierając je z komórek i tkanek.

 

Teraz napiszę trochę o pH roztworów. Kwasowość i zasadowość roztworu można określić jako stężenie jonów wodorowych lub hydroksylowych. W praktyce uzgodniono stosowanie stężenia jonów wodorowych. Wskaźnikiem stężenia jest ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych [H+]. (Pozwala to zamiast liczb ze wskaźnikami ujemnymi stosować liczby całkowite). Ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych jest oznaczany symbolem pH (od łacińskiego zwrotu potentia hydrogenii - siła wodoru) i nazywa się go wskaźnikiem wodorowym.

PH wody neutralnej równe jest -lg [10 -7] = 7 (w nawiasie kwadratowym "10 do potęgi -7"). W przypadku dziesięciokrotnego wzrostu stężenia jonów wodorowych H+, tj. 10 -6 ("10 do potęgi -6"), odpowiednio zmniejsza się stężenie jonów hydroksylowych OH- i wynosi 10 -8 ("10 do potęgi -8"). W takim wypadku mówimy, że pH wody jest równe 6 i nie ma potrzeby dodawać, że pOH = 8.

Wartości pH mogą wynosić od 0 (pełne nasycenie jonami wodorowymi H+) do 14 (pełne nasycenie jonami hydroksylowymi OH-). Jeśli w płynach organizmu wzrasta stężenie jonów wodorowych H+, zmniejsza się wartość pH (kwasowość wzrasta, zasadowość zmniejsza się) i odwrotnie, w przypadku wzrostu stężenia jonów hydroksylowych OH- wartość pH wzrasta (zasadowość wzrasta, kwasowość zmniejsza się).

Szczególnie niskie pH posiada bardzo popularny napój coca-cola. Szacuje się, że do zneutralizowania jednej szklanki tego napoju należałoby wypić aż 32 szklanki (!) wody alkalicznej o pH = 10.

Jeśli do 40 litrów (mniej więcej tyle płynów zawiera organizm), której pH = 7,4 (podobnie jak pH krwi) dodamy szklankę napoju takiego jak coca-cola, pH spadnie do 4,6. Jeżeli do takiej wartości spadnie pH krwi, nieuchronnie następuje śmierć. Za to, że jesteśmy żywi, powinniśmy być wdzięczni układom buforującym organizm.

Woda alkaliczna wyjątkowo skutecznie pomaga w pozbywaniu się zanieczyszczeń, chroni od niszczącego wpływu wolnych rodników (oddaje wolnym rodnikom swój jeden dodatkowy elektron, przez co wolne rodniki nie przejmują brakującego elektronu od zdrowych komórek i nie uszkadzają ich) oraz stymuluje regenerację organizmu.

 

PIĘĆ ZALET WODY ALKALICZNEJ

1. Naturalny przeciwutleniacz

2. Alkalizacja organizmu

3. Nawodnienie organizmu

4. Więcej tlenu

5. Mniejsze napięcie powierzchniowe  

 

Jeśli  NIE CHCESZ BYĆ KRÓLIKIEM DOŚWIADCZALNYM, KLIKNIJ I PODPISZ! JA JUŻ TO ZROBIŁEM. WALCZMY O CO NAJMNIEJ 50 000 PODPISÓW! NA RAZIE JEST (14.12.2016) NIECAŁE 40 000. BARDZO ZACHĘCAM DO KLIKNIĘCIA I PODPISANIA. TO TYLKO CHWILA, A WALCZYMY O OZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI WOLNEJ OD NIEBEZPIECZNEGO GMO:

https://chcewiedziec.pl/ 

 

Liczba odsłon na "starej" stronie Cudu Miłości: 13 353


You have no rights to post comments