(opracowano na podstawie książki Tony'ego Hare "Ratujmy naszą planetę")

ODPADY TOKSYCZNE

Wstęp

Odpadem staje się wszystko, co odrzucamy po wykorzystaniu. Odpady toksyczne to szczególnie niebezpieczne pozostałości naszych działań. A więc za toksyczne uważane są wszelkie odpady trujące dla ludzi, roślin czy zwierząt.

Odpady toksyczne mogą spowodować chorobę lub śmierć albo przez bezpośrednie zetknięcie, bądź przenikając do środowiska i ulegając stężeniu w łańcuchu pokarmowym i dlatego powinniśmy trzymać je jak najdalej od żywych istot.  Czyni się to poprzez zakopywanie, spalanie czy składowanie na wysypiskach, ale odpady mogą być dalej niebezpieczne, przesączając się do gleby lub wydzielając podczas spalania trujące gazy.

Niestety nie możemy obejść się bez wielu procesów, w których trakcie powstają odpady toksyczne, takich jak obróbka metali czy plastików. Poza tym w domach jest pełno toksycznych chemikaliów. Każdego roku produkujemy więc miliony ton niebezpiecznych odpadów, których należy się pozbyć. Jeszcze bardziej martwią rozmieszczone po całym świecie stare wysypiska, które powstały, zanim uświadomiono sobie, jakim zagrożenie mogą stać się dla środowiska.

Skąd się to bierze?

Około 90 procent odpadów toksycznych pochodzi z przemysłu. Wiele wytworów przemysłu jest nam niezbędnych, ale produkowanie ich oznacza wytwarzanie kolejnych odpadów toksycznych.

Jak się ocenia, na całym świecie wytwarzanych jest rocznie 400 milionów ton odpadów toksycznych.

Co to są odpady toksyczne?

Odpady toksyczne tym różnią się od zwykłych, że zawierają substancje, które od zawsze były uznawane za niebezpieczne. Dioksyny to trujące związki chloroorganiczne. Powstają w procesie wybielania papieru, a także podczas palenia odpadów w spalarniach. Jeśli spalanie nie jest przeprowadzanie w sposób właściwy, węgiel, wodór, tlen oraz chlor mogą połączyć się, tworząc dioksyny.

Zanieczyszczanie rzek

Dla niektórych zakładów przemysłowych wpompowywanie ścieków do rzek jest bardzo wygodnym sposobem pozbywania się płynnych odpadów. Tymczasem mogą one być toksyczne. Związki chemiczne, takie jak dioksyny to właśnie pozostałości procesów produkcyjnych. Rzeka Ren jest w bardzo wysokim stopniu zatruta ściekami. Normalnie ścieki miejskie (spuszczane do rzek) rozkładają się w sposób naturalny, ale zbyt wielkie ich stężenie może zabić wszelkie żywe istoty i powodować rozprzestrzenianie się chorób.

Stan klęski

Odpady niszczą środowisko i w różny sposób wpływają na życie ludzi. W USA pomiędzy 1980 a 1985 zdarzyło się 7000 wypadków podczas podczas przewożenia odpadów ciężarówkami lub pociągami. Wydostało się tysiące ton toksycznych odpadów. Tysiące ludzi ewakuowano, a 139 osób zmarło.

Inne rozwiązania

Ludzie, których sprawa odpadów napawa niepokojem, zmusili przemysł do większej troski o środowisko. Bardzo dobrze zorganizowany system pozbywania się odpadów ma np. Dania. Odpady przewożone są do centralnych zakładów i tam oczyszczane chemicznie lub spalane, a ciepło wydzielające się w czasie tego procesu ogrzewa mieszkania. Z najwyższą troską należy teraz pomyśleć o zabezpieczeniu środowiska przed toksycznymi związkami i popiołami, które pochodzą ze spalarni.

Oczywiście najlepiej byłoby w ogóle unikać wytwarzania odpadów toksycznych. Na pewno w niektórych gałęziach przemysłu uda się to zrealizować. Są przedsiębiorstwa, gdzie wytwarzanie odpadów udało się ograniczyć o 95 procent. Innym rozwiązaniem jest recykling, czyli odzyskiwanie.

Jeżeli przemysł przestanie wpłukiwać odpady do kanalizacji, osady pościekowe mogą zastąpić torf w ogrodach. Pomoże to rozwiązać problem pozbywania się ścieków.

Czystsza produkcja może rozwiązać problemy związane z odpadami. ten termin oznacza maksymalne wykorzystanie zasobów przy jak najmniejszej ilości odpadów. Opracowanie metod czystszej produkcji zajmują się naukowcy, którzy chcą znaleźć sposób na produkowanie jak najtrwalszych wyrobów, co pozwoli na oszczędne gospodarowanie zasobami. Przykładem czystszej produkcji jest zastąpienie rozpuszczalników, zawierających węglowodory chlorowane, rozpuszczalnymi w wodzie nietoksycznymi środkami czyszczącymi.

Co możesz zrobić?

Możesz przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów toksycznych poprzez:

- Kupowanie wyłącznie produktów nie szkodzących środowisku.

- Zużywanie do końca pojemników z farbami i rozpuszczalnikami, zamiast wyrzucania resztek.

- Wyszukiwanie towarów, które nie mają zbyt dużo opakowań, gdyż także w procesie ich produkcji lub pozbywania się mogą powstawać odpady toksyczne.

- Oddawanie przedmiotów do punktu skupu surowców wtórnych, zamiast wyrzucania ich do śmietnika. Dowiedz się, gdzie można składać butelki, papier czy puszki.

 

Użyteczne adresy

 

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel: (0-22) 25-33-25

 

Liga Ochrony Przyrody

Zarząd Główny

ul. Tamka 37

00-355 Warszawa

tel: (0-22) 635-81-71

 

Polski Klub Ekologiczny

Zarząd Główny

ul. Sławkowska 26A

31-014 Kraków

tel: (0-12) 23-20-98

 

PODSUMOWANIE 1

Dostęp do informacji

Informacje o przedostawaniu się do środowiska toksycznych odpadów z fabryk nie zawsze docierają do publicznej wiadomości. Fabryki nie chcą ich ujawniać, tłumacząc się tajemnicą produkcji. Jednak tam, gdzie w grę wchodzi ryzyko utraty zdrowia i bezpieczeństwo, informacja powinna być dostępna.

Odpady toksyczne jako źródło surowców

Odpady mogą być cennym źródłem surowców wtórnych. I tak np. te z nich, które zawierają rozpuszczalniki, można wykorzystać do ponownego uzyskania z nich czystych rozpuszczalników. Zarówno w Europie, jak w Stanach Zjednoczonych rozwija się wymiana odpadów. Pozwala to poszczególnym państwom zakupić takie odpady, jakie są im potrzebne do wykorzystania w procesie produkcyjnym i przy tym zaoszczędzić obu stronom sporo pieniędzy.

 

 

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Wstęp

Ziemia otoczona jest atmosferą (zwaną też powietrzem), czyli niewidzialną powłoką gazów. Gazy te są wchłaniane i użytkowane przez rośliny i zwierzęta. Atmosfera co prawda przepuszcza ciepło Słońca, ale zatrzymuje niebezpieczne frakcje jego promieniowania. Żadne życie nie może się obejść bez powietrza.

Zanieczyszczenia, wynikające z działalności człowieka, zagrażają temu źródłu wszelkiego życia. Do atmosfery wydzielane są spaliny samochodowe i gazy przemysłowe, co z wolna zamienia miasta w miejsca niezdatne do życia. W Mexico City powietrze jest tak zanieczyszczone, że tlen sprzedaje się tam na ulicach. Istnieje wiele miejsc na Ziemi, gdzie nawet deszcz nie oparł się zanieczyszczeniom.

Setki substancji zanieczyszczają powietrze, a niektóre z nich mogą poważnie zagrozić zdrowiu. Skutkiem zakłócenia równowagi gazowej w atmosferze mogą być zmiany temperatur na całym świecie i utrata ochronnej funkcji gazów atmosferycznych.

W większej części uprzemysłowionego świata powietrze jest dziś czystsze niż 50 lat temu. Stało się tak dzięki wynalezieniu metod, pozwalających zmniejszyć ilość zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. Naukowcy kontynuują badania, poszukując dalszych rozwiązań, takich jak np. wyprodukowanie samochodu wydzielającego mniej spalin. Musimy popierać te działania, by zapobiec dalszym szkodom spowodowanym przez postępujące zanieczyszczenie powietrza.

Powietrze wokół nas

Powietrze to mieszanina gazów - głównie azot (78 procent) i tlen (21 procent). Dwutlenek węgla i ozon, czyli inne niezbędne do życia gazy, stanowią zaledwie 1 procent składu atmosfery. Ozon (bladoniebieski gaz, trujący przy bezpośrednim wdychaniu) wysoko w atmosferze tworzy tarczę, skutecznie osłaniającą Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem Słońca.

Atmosfera wpływa na wszystko, co dzieje się na Ziemi, nawet na życie w oceanach. Odgrywa ważną rolę nawet w utrzymywaniu w oceanach odpowiedniej ilości wody. Powietrze zawiera bowiem parę wodną, która spada na Ziemię w postaci deszczu i śniegu, zasilając oceany. Część wody morskiej paruje, wracając w ten sposób do obiegu.

Zanieczyszczanie powietrza

Kiedy jakaś substancja dostaje się do środowiska w ilości wystarczającej, by spowodować szkody, nazywamy ją czynnikiem zanieczyszczającym.

Człowiek wytwarza o wiele więcej zanieczyszczeń niż natura może zneutralizować. Wulkany wytwarzają co prawda ten sam dwutlenek siarki, co elektrownie węglowe, lecz wulkany rzadko wybuchają, a poza tym rozsiane są na dużej powierzchni, podczas gdy elektrownie bez ustanku emitują gazy.

Drugi problem jest takim, że wynaleziono substancje, dotychczas w naturze nie występujące. Są szczególnie szkodliwe, gdyż nie istnieją żadne naturalne mechanizmy ich rozkładu.

Spalanie paliw kopalnych

Energia zapewnia nam światło i ciepło, porusza samochody i pociągi, gotuje nasze jedzenie i zasila różne urządzenia. Głównym sposobem jej wytwarzania jest spalanie węgla, ropy i gazu. Bogactwa te, zwane paliwami kopalnymi, powstały ze szczątków prehistorycznych roślin i zwierząt, uwięzionych w ziemi przed milionami lat.

Spalanie paliw kopalnych powoduje zanieczyszczenie powietrza, gdyż zawierają one dwutlenek węgla, przyswojony przez żyjące niegdyś rośliny oraz zwierzęta. Gaz ten zostaje uwolniony w procesie spalania i choć nie jest szkodliwy dla człowieka, pochłania znajdujące się w atmosferze ciepło. Na całym świecie spala się rocznie biliony ton paliw kopalnych, a uwolniony w ten sposób dwutlenek węgla może spowodować niekorzystne zmiany klimatyczne.

W procesie spalania paliw powstają też inne szkodliwe gazy, takie jak wywołujące kwaśne deszcze dwutlenek siarki i tlenki azotu. Ponad 85 procent tych gazów pochodzi właśnie ze spalania paliw kopalnych.

Zadymione miasta

Smog (smoky fog - dymna mgła), stanowiący plagę wielu miast, od Bombaju, po Benxi w Chinach, to mieszanka zanieczyszczonego powietrza, składająca się z tlenków siarki i tlenków azotu, tlenku węgla i innych gazów, wytwarzanych przez fabryki, samochody i elektrownie. Każdy z tych gazów może powodować łzawienie, problemy z oddychaniem, a nawet powstawanie nowotworów.

Są dwa rodzaje smogów. Pierwsze, zwany redukującym, jest rezultatem używania wielu domowych palenisk. Dym z kominów, w połączeniu z zanieczyszczeniami przemysłowymi, tworzy smog, zwłaszcza w czasie chłodnej pogody. Drugi typ smogu, zwany fotochemicznym, powodowany jest głównie przez spaliny samochodowe.

550 milionów pojazdów na świecie stanowi główne źródło gazów tworzących smog. W Atenach skażenie powietrza spalinami stało się tak groźne, że trzeba było zakazać samochodom wjazdu do centrum miasta.

Zatruty krajobraz

Kwaśny deszcz powstaje, gdy uwolnione w wyniku spalania paliw kopalnych czy drzewa tlenki siarki i azotu reagują z wodą z powietrza. Chmury mogą przenosić kwaśny deszcz daleko od miejsca powstania, zanim spadnie on na ziemię.

W Niemczech i Holandii kwaśne deszcze zniszczyły już połowę tamtejszych lasów. Kraje skandynawskie skażone są gazami pochodzącymi znad Wielkiej Brytanii. Kwaśne deszcze zabiły ryby w 80 procentach tamtejszych jezior.

Kwaśny deszcz wpływa też na ludzkie zdrowie. Ludzie mieszkający w okolicy, gdzie często spada taki deszcz, wdychają zbyt wiele niebezpiecznych substancji, co prowadzi do chorób płuc.

Dziura ozonowa

Życie na Ziemi jest uzależnione od warstwy ozonu znajdującej się wysoko w atmosferze. Ozon absorbuje niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe Słońca, które mogłoby poważnie zagrozić żywym organizmom, gdyby dotarło do powierzchni Ziemi.

W roku 1985 naukowcy odkryli, że ilość ozonu nad Antarktyda uległa znacznemu zmniejszeniu. Odkryto także, że uwalnianie do atmosfery pewnego rodzaju zanieczyszczeń, zwłaszcza substancji chemicznych, zwanych freonami, jest przyczyną owej "dziury: ozonowej. Freony to gazy, za pomocą których utrzymuje się niską temperaturę w lodówkach i klimatyzatorach, używa się ich także do produkcji niektórych aerozoli i pianki uretanowej. Unosząc się w atmosferze, freony napotykają promienie słoneczne, pod wpływem których uwalnia się z nich zabójczy dla ozonu chlor. Dziura ozonowa stale się powiększa. Ustalono, iż 1 - procentowy ubytek ozonu powoduje 2 - procentowy wzrost zachorowań na raka skóry, który już dziś stanowi przyczynę 100 000 zgonów rocznie. Promieniowanie ultrafioletowe szkodzi też roślinom, wpływając na zmniejszenie się liści i ogólne karłowacenie. Na nieszczęście ozon, który tyle szkód czyni na poziomie gruntu, nie może się wznieść, by wspomóc warstwę ozonową.

Globalne ocieplenie

Atmosfera umożliwia przetrwanie na Ziemi życia, gdyż utrzymuje przy jej powierzchni odpowiednią temperaturę. Promienie słoneczne przechodzą przez nią, ogrzewając Ziemię, a potem pewne gazy, takie jak dwutlenek węgla czy para wodna, zatrzymują ciepło oddawane przez powierzchnię Ziemi. Nazywa się to efektem cieplarnianym, gdyż gazy te działają na podobnej zasadzie, co szło w cieplarni. Bez nich na naszej planecie byłoby o około 30 stopni chłodniej.

Wypalanie lasów uwalnia do atmosfery jedną trzecią całego dwutlenku węgla wyprodukowanego przez człowieka. Drzewa, płonąc, wydzielają dwutlenek węgla. Prastare tropikalne lasy deszczowe pochłaniały dwutlenek węgla od milionów lat. Dziś są one masowo karczowane, by pozyskać grunty pod uprawę i hodowlę bydła. Wypala się tak wielkie ich obszary, że powstający przy tym dym widoczny jest nawet z kosmosu.

Oczyszczanie powietrza

Poczyniono pewne kroki w celu oczyszczenia powietrza. Wiele państw zażądało, by elektrownie wyposażono w instalacje odsiarczania spali, usuwające z wydostających się na zewnątrz gazów dwutlenek siarki.

W samochodach można zainstalować specjalne katalizatory, zmniejszające zawartość w spalinach tlenków ołowiu i innych zanieczyszczeń. W USA i w krajach Unii Europejskiej katalizatory takie instaluje się we wszystkich nowych samochodach.

W roku 1989 rządy 81 krajów zgodziły się na stopniowe ograniczanie użycia freonów, by chronić warstwę ozonową. W 1992 roku podjęto także międzynarodowe rozmowy na temat ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Jednak biednych regionów, takich jak niektóre kraje Azji i Afryki, nie stać na kontrolowanie zanieczyszczeń. Czasami nawet bogatsze państwa niechętnie wprowadzają kosztowne, choć korzystne dla środowiska technologie. Dlatego wiele jest jeszcze w tej dziedzinie do zrobienia.

Najważniejszym zadaniem, pozwalającym na efektywne oczyszczenie powietrza, jest zmniejszenie naszej zależności od paliw kopalnych w pozyskiwaniu energii. W Islandii całe ciepło, potrzebne mieszkańcom, produkują elektrownie geotermalne. Wykorzystują one gorące skały, znajdujące się pod powierzchnią Ziemi. W ten sposób unika się produkowania dwutlenku węgla.

Lepsza przyszłość?

Elektryczność powinna być wytwarzana w sposób, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie powietrza. Można to osiągnąć, wykorzystując siłę pływów fal, wiatru oraz ciepło Słońca. Jednak większość tych metod można zastosować tylko w określonych miejscach, więc by w pełni wykorzystać potrzeby danego regionu i jego możliwości, potrzebne będzie opracowanie kombinacji różnych form pozyskiwania energii.

Są nawet sposoby, by wykorzystać w tym celu ewentualne zanieczyszczenia powietrza. Metan, który powstaje w procesie gnicia szczątków roślinnych, jest gazem cieplarnianym. W niektórych miejscach Europy i USA (także w Polsce) opracowane już zostały pionierskie metody gromadzenia tego unoszącego się nad śmietniskami gazu, z następnie spalania go w celu pozyskania energii.

Kalifornijskie farmy wiatraków łącznie produkują 90% światowej energii pozyskiwanej tą drogą. Kalifornia ma nadzieję rozwinąć produkcję uzyskiwanej dzięki wiatrom energii. Także w Holandii planuje się budowę wielkiej elektrowni, wykorzystującej energię wiatru.

 

 

 

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

Na całym świecie ludzie zmieniają oblicze Ziemi. Dzikie tereny karczuje się, by pozyskać miejsce pod uprawę, budowę dróg i rozwój miast. Nasze fabryki, samochody i elektrownie zatruwają środowisko, zanieczyszczając je gazami i toksycznymi odpadami.

Żywe istoty przez miliony lat przystosowywały się do przetrwania w określonym środowisku. Kiedy środowiska ulegają zniszczeniu, przyroda nie zawsze jest w stanie zaadaptować się do nowych warunków i w rezultacie działalności człowieka dziesiątkom tysięcy gatunków roślin i zwierząt zagraża wyginięcie.

Niszczenie środowisk może okazać się zgubne także dla ludzi. I tak np. w wyniku karczowania lasów na wyżynach Etiopii tony gleby zostały spłukane, co doprowadziło do nieurodzaju i klęski głodu wśród ludności. Należy pomyśleć także o przyszłości; rośliny oraz zwierzęta to podstawowe źródła żywności i lekarstw. Jeśli dopuścimy do wyginięcia następnych gatunków, być może nigdy się nawet nie dowiemy, jaką wartość mogłyby dla nas przedstawiać.

Środowiska niszczone są wszędzie na olbrzymią skalę. Karczuje się coraz więcej puszcz i lasów, osusza bagna, niszczy obszary trawiaste. Na całym świecie zagrożone są rafy koralowe, zwane lasami tropikalnymi oceanu ze względu na obfitość występującej tam flory i fauny. Musimy natychmiast powstrzymać postępującą zagładę środowisk, tak, by pozostały one dla nas cennym źródłem przyrodniczych zasobów także w przyszłości. 

Eksplozja demograficzna

Liczba ludności świata szybko rośnie. Dzieci są przyszłością świata, lecz nadmierne przeludnienie może doprowadzić do zniszczenia środowisk, gdyż coraz to większe obszary wykorzystuje się, by zapewnić ludziom żywność, surowce i miejsce do życia.

Nowoczesne rolnictwo produkuje dziś dosyć żywności, by nakarmić świat, lecz jeśli liczba ludności będzie dalej rosła, wkrótce jego możliwości mogą okazać się niewystarczające.

Szkody wyrządzane środowiskom

Zwiększająca się populacja potrzebuje więcej domów i przemysłu, zaś potrzeby żywnościowe wymagają zagospodarowywania coraz to większej liczby hektarów pod uprawę. Wynajdywanie ziemi w celu zaspokojenia tych potrzeb często wiąże się z zastąpieniem dzikich środowisk przez obszary zagospodarowane przez człowieka. Ziemie uprawne zajmują już 15 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni lądowej świata. Tym samym wszystkie stosunkowo łatwo dostępne obszary zostały już zajęte, jako że olbrzymi procent powierzchni Ziemi zajmują przecież lody, góry i pustynie. Zanieczyszczono wiele uprawianej obecnie ziemi, gdyż rolnicy za wszelką cenę starali się uzyskać jak największe zbiory.

Wiele innych rodzajów ludzkiej aktywności także powoduje zniszczenie powierzchni Ziemi. Drogi, przemysł, kopalnie i tamy wymagają miejsca, a ich budowa powoduje często, że jakieś środowiska znikają lub ulegają zniszczeniu.

Nadmierna eksploatacja

Nadmierna eksploatacja oznacza użytkowanie żywych zasobów przyrody aż do ich całkowitego wyczerpania lub zniszczenia, wykluczającego dalsze ich wykorzystywanie. Zagraża ona środowiskom całego świata. Jeżeli nadmiernie eksploatujemy jakieś żywe zasoby, tracą one naturalną zdolność do samoodnowy, stając się dla nas bezużyteczne w przyszłości.

Jeśli na danym terenie pasie się naraz zbyt wiele zwierząt, trawa nie może odrastać na tyle szybko, by dotrzymać im kroku. A kiedy roślinność przestaje pokrywać glebę, może ona zostać zwiana lub zmyta. A wtedy na pewno nie wyrosną tam już żadne rośliny, co oznacza, że zarówno dzikie zwierzęta, jak bydło pozostaną bez paszy, tracąc swoje środowisko.

Oceany także eksploatowane są zbyt intensywnie. A tymczasem są one przecież dla nas istotnym źródłem żywności. Jednak w ostatnich latach odławia się coraz więcej ryb i to za pomocą urządzeń takich, jak sieci dryfujące (pławnice), które ciągną się kilometrami. Powoduje to poważne zmniejszenie niektórych gatunków ryb. A ponieważ każde żyjące w danym środowisku zwierzę pełni w nim jakąś ważną rolę, wyginięcie jednego gatunku może spowodować zagładę całego systemu.

Produkcja żywności może uszkadzać glebę. Uprawa roli wyczerpuje zapasy substancji odżywczych, zawarte w glebie, a niezbędne roślinom, by mogły rosnąć. Gleba wysycha i jest wywiewana przez wiatr. Stany Zjednoczone tracą w ten sposób co roku ilość ziemi wystarczającą, by zapełnić pociąg o długości 20 obwodów Ziemi. Lasy wycina się, by pozyskać drewno. Jeżeli w górach wycina się więcej drzew niż może w tym czasie odrosnąć, deszcz bez przeszkód zmywać ziemię z nagich stoków, przyczyniając się do powstania osuwisk i powodzi.

Tereny podmokłe

Tereny podmokłe to słone bagna i zarośla mangrowe, położone wzdłuż wybrzeży, a także słodkowodne mokradła i bagna, znajdujące się wzdłuż rzek i jezior oraz wszędzie tam, gdzie ląd jest regularnie zalewany. Są domem dla tysięcy gatunków. Dwie trzecie gatunków zjadanych przez nas ryb morskich uzależnionych jest od przybrzeżnych mokradeł na którymś etapie swego rozwoju. Moczary zapobiegają powodziom, ponieważ przyjmują wodę z rzek, a ich korzenie filtrują ją, wychwytując zanieczyszczenia. I tak np. na Węgrzech ścieki oczyszcza się, przepuszczając wodę przez porośnięte roślinnością bagniska.

Wszędzie na świecie tereny podmokłe są zagrożone. W Afryce wybudowanie zaplanowanych na najbliższą przyszłość systemów nawadniających i zrealizowanie innych projektów, takich jak zapory, zniszczy bogate życie terenów podmokłych.

Lasy

Uczestnicząc w obiegu wody, lasy pomagają w regulowaniu klimatu. Zapobiegają także erozji gleby, gdyż korzenie wchłaniają wodę, a liście powstrzymują intensywność opadów. Lasy są domem wielu ptaków, ssaków, owadów i roślin. Sosny rosnące w Górach Skalistych to najstarsze drzewa świata. Niektóre z nich były młodymi drzewkami już 4500 lat temu.

Lasy od zawsze zaopatrywały nas w drewno i materiały budowlane. Dostarczają nam także owoców i surowców do wyrobu lekarstw. Około jednej czwartej najważniejszych lekarstw świata produkuje się z roślin rosnących rosnących w lasach tropikalnych. Tysiąc lat temu lasy pokrywały połowę ziemskich lądów, dziś jest to zaledwie jedna piąta (stan na 1997 rok). 

Obszary trawiaste

Obszary trawiaste to sawanny Afryki, azjatyckie stepy i prerie Ameryki Północnej. Są to miejsca, w których suche lata, mroźne zimy, częste pożary i obfitość zwierząt roślinożernych nie pozwalają wyrosnąć drzewom. Afrykańskie sawanny zapewniają miejsce do życia lwom, żerafom, zebrom i słoniom, a także bydłu i kozom. Jeżeli tych ostatnich jest zbyt wiele, zjadają trawę szybciej, niż zdąży odrosnąć. Kiedy gleba zostaje ogołocona z roślinności, wiatry i deszcze znoszą wierzchnią jej warstwę. Rośliny nie mają na czym rosnąć i okolica przekształca się w pustynię.

Z powodu pustynnienia jedna piąta mieszkańców świata może zostać bez środków do życia. Chiny i Indie posadziły specjalne "ściany" z drzew, co ma zapobiec powiększaniu się piaskowych wydm. Nadmierny wypas i rabunkowe rolnictwo to główne przyczyny pustynnienia.

Obszary słodkowodne

Wody słodkie zajmują zaledwie 1 procent powierzchni wodnej świata. A jednak żadna forma życia nie może obejść się bez wody. Człowiek nie mógłby bez niej przeżyć. Wiele środowisk słodkowodnych zostało zmienionych przez ludzi. Rzeki zostały przegrodzone, zalewają znajdujące się w pobliżu tereny i niszcząc środowiska żyjących tam zwierząt, jak np. bobrów. Zapory blokują także drogę łososiom, płynącym w górę strumieni, by tam złożyć ikrę. 

Do jezior i rzek wyrzuca się odpady. Na całym świecie ścieki miejskie i płynne odpady z fabryk są wypuszczane do wód, zatruwając je. Rzeka Ganges w Indiach jest niebezpiecznie zatruta nieczystościami ludzkimi i zwierzęcymi. Niektóre odcinki Wisły są tak zanieczyszczone związkami chemicznymi, że nie nadają się nawet do wykorzystania w przemyśle.

Morza i ich wybrzeża

Większość wód na kuli ziemskiej znajduje się w morzach, które pokrywają około trzech czwartych powierzchni globu. Morza od dawna zaopatrywały nas w żywność. Blisko jedna czwarta zjadanego na świecie białka pochodzi z oceanów. Morza zaopatrują nas także w inne zasoby: sól, ropę naftową, metale i piasek.

Ogrom oceanów nie oznacza jednak, że nie mogą one zostać zniszczone. Jeżeli ryby odławia się szybciej niż ich populacja jest w stanie się odradzać, ilość ryb danego gatunku gwałtownie maleje. Naukowcy uważają, iż wiele łowisk było w ostatnich latach nadmiernie eksploatowanych. Zanieczyszczenie ropą, ściekami odpadami przemysłowymi i pestycydami to inne źródło kłopotów. Ścieki wpompowywane do Morza Śródziemnego, stały się przyczyną olbrzymich lokalnych zakwitów glonów, które pobierając cały dostępny w wodzie tlen dosłownie zadusiły wszelkie morskiej życie.

Góry

Szczyty wysokich gór są zbyt chłodne i wietrzne, by życie mogło się tam bujnie rozwijać. Jednakże na położonych niżej stokach żyje wiele doskonale przystosowanych do tych warunków roślin i zwierząt. Górskie kozice i owce odznaczają się olbrzymim poczuciem równowagi, umożliwiającym im wspinanie się na  niedostępne występy skalne. Rośliny rosną nisko przy gruncie, co zabezpiecza je przed zimnym, wysuszającym wiatrem. 

Lasy, pokrywające góry, wchłaniają deszcze, uwalniając stopniowo wodę, by napełniła znajdujące się niżej rzeki i potoki. Wycinanie tych lasów prowadzi do gwałtownego jałowienia stoków, co ma katastrofalne skutki. Połowa drzew, porastających niegdyś stoki Himalajów w Nepalu, została wycięta, co doprowadziło do osunięć się ziemi, pod którą pogrzebane zostały całe wioski. Podczas okresowych ulewnych deszczów zdarzają się tu powodzie. Ostatnio rząd Nepalu próbuje odwrócić ten proces, płacąc ludziom za sadzenie drzew i sianie trawy, co ma powstrzymać erozję.

Najbardziej znanymi górami Europy są Alpy. Koziorożce alpejskie niegdyś zagrożone wyginięciem, zostały w porę wzięte pod ochronę i dziś duża ich liczba pasie się  spokojnie na stokach.

Ratowanie środowisk

Na całym świecie wzrasta zainteresowanie ochroną środowiska. Wielu ludzi apeluje o przekształcenie nie skażonych jeszcze cywilizacją miejsc w rezerwaty przyrody, w których można by otoczyć ochroną środowiska i zamieszkujące je rośliny i zwierzęta. Dziś rezerwaty zajmują około trzech procent powierzchni świata.

Rezerwaty są bardzo pożyteczne. Pozwalają uchronić od zagłady wiele gatunków. Jednak ochrona środowisk nie może powieść się bez współpracy lokalnych społeczności. Wiele krajów ustanowiło ostatnio rezerwaty przynoszące korzyści tubylczej ludności. Nowa Gwinea na przykład objęła ochroną swoje obszary podmokłe, pozwalając jednocześnie miejscowej ludności prowadzić tradycyjny tryb życia, o ile nie wyrządza to szkody rezerwatowi. Powstrzymanie nędzy spowoduje, że ludzie biedni nie będą musieli mieć już tak dużo dzieci, co wpłynie z kolei przyczyny utraty środowisk: przyrostu liczby ludności."

 

Polecam link, który tu podaję (http://polki.pl/praca-i-finanse/pieniadze,sposoby-oszczedzania-wody-10-porad,10033119,artykul.html). Są to sposoby na oszczędzanie wody w związku z ochroną środowiska (dla mnie przede wszystkim liczy się ekologia), ale też ze względów ekonomicznych. 40% wody przypadającej na całe gospodarstwo domowe zużywamy w łazience, 10% w kuchni, a pozostałe 50% przeznaczamy na pranie, sprzątanie ogrodu, itd.

 

Zachęcam do oszczędzania wody (ze względów ekologicznych). Ja od wielu lat mam oczywiście zakręcony kran przy myciu zębów i goleniu, a od jakiegoś czasu zużywam bardzo mało wody pod prysznicem (najmniej ile tylko mogę) oraz staram się zużywać jak najmniej przy kąpieli, którą biorę bardzo bardzo rzadko jeśli w ogóle.

 

 

 

Liczba odsłon na "starej" stronie Cudu Miłości: 9733

 

 

 

#węglowePZU podkręca temperaturę.

PZU zamierza ubezpieczać rozbudowę elektrowni węglowej Ostrołęka C. To hipokryzja państwowej firmy, która zamiast dbać o potrzeby i przyszłość swoich obecnych i przyszłych klientów, zabezpiecza przyszłość elektrowni spalającej tysiące ton węgla. Zaapeluj do PZU o wycofanie się z inwestycji!

 

Cześć

Piszę do Ciebie w jeden z najgorętszych dni tego lata. Wiadomości ze świata pełne są informacji o falach upałów, ogromnych pożarach, suszach niszczących zbiory. Wszyscy doświadczamy skutków zmian klimatu. Dwutlenek węgla w atmosferze, który tak bardzo podnosi nam temperatury na całym globie, nie bierze się znikąd. Jego główne źródło to działalność człowieka, w tym spalanie węgla na potrzeby energetyki. Tymczasem PZU beztrosko myśli o ubezpieczaniu budowy nowej elektrowni węglowej.

PZU zarabia na naszych polisach ogromne sumy: wykorzystuje nasze zaufanie, sprzedając polisy na zdrowie, życie, turystyczne czy ubezpieczenia rolnicze. Jednocześnie ubezpiecza elektrownię odpowiedzialną za zatrute powietrze, przedwczesne zgony [1], susze niszczące uprawy i sinice zabijające nasz Bałtyk.To musi się skończyć!

Jeśli nie zrobimy tego teraz, w najbliższych latach będziemy obserwować powstawanie kolejnych niebezpiecznych  inwestycji. Stwórzmy ruch, który jasno powie, że chce bezpiecznej, zdrowej i stabilnej przyszłości bez energetyki węglowej. Nasza przyszłość będzie taka, jaką uda nam się wspólnymi siłami wywalczyć. Przekonanie największego polskiego ubezpieczyciela do rezygnacji z projektów węglowych może się udać!

PZU świadczy usługi dla ponad 16 milionów klientów, co czyni go liderem polskiego rynku ubezpieczeń. Firma deklaruje, że chce coraz bardziej wsłuchiwać się w potrzeby osób, które ubezpiecza, aby budować stabilną przyszłość [2]. Mamy zatem w ręku mocny argument! PZU, bez narażania się na zarzuty o hipokryzję, nie może pozwolić sobie na ignorowanie głosów osób takich jak ja lub Ty, które chcą przyszłości bez upałów, pożarów, udarów i problemów zdrowotnych. Podpisz apel, by przekonać największego ubezpieczyciela!

PODPISZ APEL!

Ludzie na całym świecie organizują się, aby przekonać firmy ubezpieczeniowe do wycofania się z inwestycji w sektor węglowy. I odnoszą sukcesy! Na początku sierpnia Munich RE, światowy lider reasekuracji, ogłosił wycofanie się z takich ubezpieczeń. Prezes firmy zadeklarował, że firma nie będzie sprzedawać polis nowym elektrowniom i kopalniom węglowym. Zgodnie z jego słowami, ubezpieczyciel pozbędzie się również ze swojego portfolio akcji spółek, których przychody w co najmniej 30% związane są z węglem [3]. Nie byłoby to możliwe bez podpisów, protestów i sprzeciwu wielu tysięcy ludzi! [4]

Akcja Demokracja jako ruch wielu zaangażowanych osób również odnosi sukcesy. Walka o ważne sprawy zaczyna się gdy tysiące z nas wyrazi swoje zdanie podpisując apel! Tak przekonaliśmy Komisję Europejską aby skierowała ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE. Presja dziesiątek tysięcy podpisów wpłynęła na głosowanie opozycji podczas prac nad ustawą antyaborcyjną w Sejmie. Firma Decathlon wycofała się ze sprzedaży produktów na polowania skierowanych do dzieci, gdy wiele osób wyraziło sprzeciw wobec takich praktyk. Teraz nadszedł czas aby wspólnie przekonać PZU. Kliknij link aby podpisać apel do ubezpieczyciela, aby wycofał się z inwestycji w Ostrołęce.

PODPISUJĘ!

Pozdrawiam,

Piotr Antoniewicz z Akcji Demokracji 

PS Dotychczas udało się przekonać wiele firm ubezpieczeniowych, w tym globalnych liderów, do rezygnacji z inwestycji w sektor węglowy. Zwycięstwa te były możliwe dzięki międzynarodowej solidarności oraz lokalnym działaniom aktywistów i aktywistek. PZU działa głównie w Polsce. Dlatego na nas spoczywa odpowiedzialność za pierwszy krok i pokazanie głosu sprzeciwu płynącego z Polski. Podejmij działania i podpisz apel tutaj!


[1] M. Hetmański, F. Piasecki, Ostrołęka C – historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Warszawa 2018
[2] #nowePZU – więcej niż ubezpieczenia, https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1510910 
[3] Munich Re odwraca się od węgla, Puls Biznesu, 06.08.2018
[4] Kill coal, not the planet, AVAAZ, https://secure.avaaz.org/en/trump_coal_insurance_loc_/?wIFehmb 

 

Akcja Demokracja buduje ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowe technologie, dajemy możliwość działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego, polskiego społeczeństwa.

 

Pots and spoons - noise for bees

 

Hi 

Do you know what a “disco soup” is? It is when people come together to prepare food, eat, and celebrate as a form of protest.Last weekend, thousands of farmers and consumers in 35 cities, towns and villages all over Europe met in peaceful demonstrations, protest picnics and disco soups to oppose the EU’s massive financial support for industrial farming.

Protesters in Germany are cutting vegetables for a disco soup, 2018
Disco soup in Germany 2018 - credits: wir-haben-es-satt.de

We don’t want animals to suffer, bees to be killed, groundwater poisoned and small-scale farmers pushed to ruin. But this is what happens - and will continue to happen! - if the EU keeps subsidising big industrialised agriculture. Decisions about the future of European agriculture will be taken in the coming months - this is why we come together, to show EU decision makers that we want sustainable farming that is fair for producers, less polluting and free of animal cruelty.

In three weeks, we will bring our action to Brussels. We will show up in front of the building where EU Ministers of Agriculture will be deciding about our food. We’ll bring vegetables, pots, pans and cutlery with us. We’ll bring bales of straw, banners and posters and join the many farmers who represent their countries in our common protest. We’ll cook for the politicians, a great chance to deliver our message in a memorable and visible way.

Will you chip in to help make sure the message gets across? All we need is 20 of us donating 30 euro to pay for each banner and only 8 euro will pay for a poster. With more we can make this campaign even bigger.

I’ll donate €8
I’ll donate €15
I’ll donate €30
I’ll surprise you
I cannot donate

Ever-more people recognize the importance of good and healthy food. They don’t buy intensive farming products, and choose seasonal, organic and local ones. But consumer choices are only a first step. Nothing will really change as long as large industrial farms receive the lion’s share of EU agricultural funds.

Our protest in Brussels is placed and timed for maximum impact. The Ministers of Agriculture in the European Union are negotiating the reform of the Common Agricultural Policy (CAP). The current agricultural policy takes up almost 40% of the EU’s total budget [1], and has massive influence on how our food is produced and distributed.

The European days of action were already a huge success, thanks to a strong alliance of 80 organisations from 22 European countries. People from all over Europe already signed the open letter, [2] and more people are signing every day. But to change the minds of politicians we have to keep the pressure up and meet decision-makers personally.

On the day of the protest, we’ll show up in Brussels in the morning, when the delegates from all EU member states enter the building, with breakfast and banners. Our partners are already talking with the Austrian delegation holding the EU presidency. When the delegates leave the building for lunch, we will deliver our open letter - and we'll invite them to have a meal with us outside the building.

Having an all-day action outside the meeting venue is the most efficient way to get our message across. All the Ministers will notice us, and a lot of journalists will spend the day waiting for the negotiation results and looking out for good images. They will talk to us and take pictures of the protest, and we will make it into the news.

Please help with your donation to make our protest colorful, diverse and interesting for the journalists.

I’ll donate €8
I’ll donate €15
I’ll donate €30
I’ll surprise you
I cannot donate

All farmers love their soil and their animals, but still too many are stuck in an agricultural system that is harmful. Farmers need to be encouraged and rewarded for producing better and healthier food and protecting water, air, soil and the ecosystem.

For nature and better food for all,

Mika (Bordeaux), Jörg (Lübeck), Virginia (Madrid), and the rest of us at WeMove.EU

PS: We demand sustainable agriculture that is fair and healthy for producers, consumers and the environment, and humane to animals. We urgently need a fundamental reform of the Common Agricultural Policy. Please donate to make it happen.

References
[1] https://www.agriland.ie/farming-news/cap-to-be-reduced-by-5-under-eu-budget-2021-2027/
[2] https://act.wemove.eu/campaigns/goodfoodgoodfarming


You have no rights to post comments