(zródło: Środowisko nie obroni się bez niezależnych sądów ze strony Greenpeace Polska)

Środowisko nie obroni się bez niezależnych sądów

 
Informacja prasowa - 20 lipca, 2017
Apel organizacji ekologicznych w sprawie niezależnych sądów

Dzięki niezależnym sądom, obywatel nie jest bezsilny w sporze z władzami. Dzięki niezależnym sądom, środowisko nie jest bezbronne w starciu z człowiekiem. Nie ma prawidłowej ochrony środowiska bez niezależnych sądów.

Niezależne sądy i środowisko są w Polsce zagrożone. Mamy do czynienia z próbą całkowitego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości politykom.

Jakość powietrza, legalność wycinki drzewa, prawidłowość funkcjonowania zakładów przemysłowych ? to tylko kilka spraw, które niebawem mogą być rozstrzygane nie przez niezawisłego arbitra, a przez człowieka zależnego od polityków i ich interesów.

Dlatego jako osoby, dla których ważne jest dobro ludzi i środowiska, sprzeciwiamy się zmianom ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, a także poselskiemu projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dbając o niezależne sądy, dbamy o środowisko i podstawowe prawa każdego Polaka! Stańmy dzisiaj wszyscy razem w obronie tych wartości!

Podpisani:

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Fundacja Dzika Polska
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Fundacja Frank Bold
Fundacja Greenmind
Fundacja Greenpeace Polska
Fundacja WWF Polska
Fundacja Zielony Instytut
HEAL Polska
Polski Klub Ekologiczny
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

 Mam dla Ciebie garść nowych wiadomości prosto z serca Puszczy Białowieskiej.  Informacje zebrane przez Leśne Patrole Greenpeace i Dzikiej Polski pokazują bardzo wyraźnie, że wycinka wkracza w decydujący moment. Padają drzewa w cennych przyrodniczo fragmentach Puszczy, również tam, gdzie Polska zobowiązała się wobec UNESCO, że zostawi Puszczę siłom natury. Nie przyglądamy się bezczynne nieodwracalnym szkodom. Jesteśmy w Puszczy, żeby jej bronić  - mam nadzieję, że również w Twoim imieniu.

Wiadomości z Puszczy ?
 

Co konkretnie tu robimy? W środę udało się zablokować ciężki sprzęt służący masowym wyrębom. Wcześniej takich maszyn tutaj nie używano. Sprowadzenie ich do cennych przyrodniczo, starych fragmentów lasu pokazuje, jak bardzo ministrowi Szyszce zależy, by zamienić Puszczę w zwykły las gospodarczy. Ale nam wszystkim jeszcze bardziej zależy na tym, by Puszcza została dzika i nieujarzmiona!

Blokada miejsca wycinki zakończyła się wieczorem, gdy stało się jasne, że tego dnia Puszcza i jej mieszkańcy zostaną pozostawieni w spokoju. Z kolei wczoraj o świcie na setkach ściętych i przygotowanych do wywózki drzew pojawił się jasny sygnał, kto jest odpowiedzialny za dewastację Puszczy. Napis ?Tu byłem - Jan Szyszko? i portret Naczelnego Pilarza Polskich Drzew.

Wiadomości z Puszczy ?

 

 

Mimo, że kolejne puszczańskie nadleśnictwo - Hajnówka - zamknęło las dla ludzi (ciekawe, co jeszcze chce przed nami ukryć Jan Szyszko?), nie opuszczamy Puszczy. Jesteśmy tu, by bronić jej przed zniszczeniem. Mam nadzieję, że wiesz, jak dużo zawdzięczamy Twojemu poparciu. Bądź z nami dalej - każdy sygnał poparcia się liczy, informuj swoich znajomych o naszych działaniach, prześlij dalej mój mail, zachęcaj do podpisywania apelu na kochampuszcze.pl i zaglądaj tam po najświeższe wiadomości. A jeśli możesz - wesprzyj nasze działania w Puszczy choćby niewielką wpłatą. Wielkie dzięki za pomoc - w imieniu Puszczy i jej Obrońców.

Będę się jeszcze odzywał,
Robert Cyglicki
Greenpeace

 

 

Prezentuję ciekawe fragmenty z artykułu ze strony GreenpeacePolska "Puszcza Białowieska: Informacyjny chaos i wycinka małymi krokami" (http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Puszcza-Bialowieska-Informacyjny-chaos-i-wycinka-malymi-krokami/):

"Pozorowane ruchy i gra na zwłokę

UNESCO w lipcowej decyzji przypomniało, że absolutnie priorytetową sprawą dla statusu Puszczy Białowieskiej jest przygotowanie dla niej odpowiedniego planu zarządzania, który ma być gwarancją tego, że jej unikalne cechy, dla których dostała status UNESCO, nie zostaną utracone. Tymczasem minister gra na zwłokę. W styczniu dał do konsultacji bardzo ogólny dokument, który nie daje żadnych konkretów (jest ?projektem założeń planu?) i zawiera błędy merytorycznie. Ponadto, w dokumencie tym ministerstwo poinformowało, że przygotowanie planu zarządzania obiektem UNESCO ma trwać nawet kolejne 5 lat. Jest to ponad 10 razy więcej czasu niż przewidziano w umowie z UNESCO, gdy przyznano Puszczy status w 2012 roku. Brak zatwierdzonego planu zarządzania może być kolejnym powodem do wpisania tego wyjątkowego lasu na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.

Ignorowanie społeczeństwa

Minister Szyszko nie odpowiada również w żaden sposób na propozycje dialogu i współpracy w tej kwestii od organizacji pozarządowych. Widać stąd wyraźnie, że ministerstwo nie ma zamiaru realizować decyzji UNESCO, a działania, które podejmuje to ruchy pozorowane. Decyzje zapadają w cieniu gabinetów, ani organizacje pozarządowe, ani lokalna społeczność nie mają na nie żadnego wpływu.

W związku z tym, organizacje pozarządowe (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska) zwróciły się po raz kolejny do Premier Beaty Szydło z prośbą o pomoc w ochronie Puszczy i podjęcie stosownych działań, by las ten zachował swój unikalny charakter i status UNESCO."

 

Prezentuję link ze strony Greenpeace (http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Sejm-przyjal-pierwszy-projekt-ze-szkodliwego-trojpaku-ministra-Szyszki/) z artykułu pod tytułem "Sejm przyjął pierwszy projekt ze szkodliwego trójpaku ministra Szyszki". Poniżej ciekawy fragment z tego artykułu:

"Ustawa otwiera też nowy rozdział w historii rzezi polskich drzew. Znosi ograniczenia właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na jego działce. Daje też samorządom prawo zmniejszania poziomu ochrony zieleni. Nasze wspólne dziedzictwo przyrodnicze będzie niszczone w sposób jeszcze bardziej pozbawiony kontroli niż dotychczas.

Mimo że minister Jan Szyszko twierdził, że jego resort nie przygotowywał tych przepisów, to dokumenty ujawnione przez Greenpeace i Greenmind 8 i 9 grudnia przeczą słowom ministra [1] [2]. Oficjalnie projekt trafił jednak do Sejmu jako projekt poselski a nie rządowy, co jest naruszeniem przejrzystości procesu legislacji, ale pozwoliło uniknąć konsultacji społecznych. W trakcie prac nad ustawą posłowie odrzucili wniosek o wysłuchanie publiczne, które pozwoliłoby uwzględnić stanowisko obrońców przyrody. Ustawa trafiła więc błyskawicznie pod głosowanie. Została przyjęta przez Sejm wieczorem 16 grudnia, podczas kontrowersyjnego posiedzenia Sejmu, do którego utrudniony dostęp miała opozycja parlamentarna. 20 grudnia uchwalona ustawa trafi do Senatu." 

 

W programie "Studio Polska" w sobotę 14 stycznia 2017 Pani z "Zielonych" mówiła, że podczas kontrowersyjnego posiedzenia Sejmu, do którego utrudniony dostęp miała opozycja parlamentarna przepchnięto wyżej opisaną ustawę, KTÓRA UŁATWIA NISZCZENIE PRZYRODY, a MEDIA NIE PISNĘŁY O TYM NAWET SŁOWA. 

Pani z "Zielonych" mówiła, że zaprasza na marsz w obronie polskiej przyrody, który jest chyba próbą odpowiedzi na ustawę, ułatwiającą niszczenie jej.

**************************

Prezentuję link do artykułu ze strony Greenpeace pt. "Ministerstwo Środowiska mówi nieprawdę - znamy korespondencję nt. likwidacji systemu ochrony przyrody [AKTUALIZACJA]" (http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/PILNE-Min-Szyszko-do-premier-Szydo-Zlikwidujmy-system-ochrony-przyrody-wykluczmy-NGOsy-organizacje-ujawniaj-dokumenty/). Poniżej jeden z ciekawszych cytatów z artykułu:

"Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska: ?Po raz kolejny Jan Szyszko pokazuje, że to, na czym mu rzeczywiście zależy, to wprowadzania ułatwień w niszczeniu polskiej przyrody. Jednym podpisem chce zlikwidować działający system ochrony przyrody i zastąpić go ?zarządzaniem zasobami?, w którym priorytetem jest dobro inwestorów, a nie nasze wspólne dziedzictwo przyrodnicze. Tym razem jednak minister Szyszko nie tylko dokonuje ostatecznej dewastacji systemu ochrony przyrody, ale również otwiera drogę do utraty przez Polskę miliardów euro z funduszy unijnych?."

*******************************************

Poniżej ciekawe fragmenty z artykułu Smog zabija, minister środowiska nie chce alarmować (ze strony GreenpeacePolska)

 

"Po niemal dwóch miesiącach Ministerstwo Środowiska udzieliło odpowiedzi na apel o lepsze informowanie o zanieczyszczeniach powietrza, złożony przez wiodące organizacje medyczne i Greenpeace. Resort nie obniży poziomów informowania i alarmowania o stężeniu niebezpiecznego pyłu PM10, bo? powodowałoby to konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego. "

"16 listopada ubiegłego roku wiodące organizacje medyczne oraz Fundacja Greenpeace Polska zaapelowały do ministra środowiska Jana Szyszki o ułatwienie dostępu do informacji o niebezpiecznym dla zdrowia stężeniu smogu. We wspólnym stanowisku organizacje postulowały obniżenie obowiązujących obecnie poziomów informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym PM10 z obecnych 300 ?g/m3 do 100 ?g/m3 w ciągu doby."

"W odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na apel można przeczytać m.in., że ?w związku z nagminnym występowaniem w Polsce, w okresie jesienno-zimowym, przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, wprowadzenie poziomu alarmowego dla tego zanieczyszczenia na poziomie poniżej 300, a nawet 100 ?g/m3, byłoby działaniem nieskutecznym. Powodowałoby bowiem konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego?. W odpowiedzi Ministerstwo Środowiska podkreśla, że mechanizmy informowania społeczeństwa na temat jakości powietrza ?wydają się wystarczające?."

"- Próżno w stanowisku ministerstwa szukać odniesienia do tego, co w apelu najważniejsze: potrzeby ochrony zdrowia publicznego. Zignorowanie wspólnego głosu kardiologów, neonatologów, neurologów, onkologów, pediatrów oraz pulmonologów, wskazujących, że epizody smogowe powodują liczne zagrożenia dla zdrowia, to wyraz niezwykłej arogancji. Osoby z grup ryzyka nie dostaną realnego dostępu do informacji pomagających im chronić zdrowie, a nawet życie, bo taką informację należałoby kierować do nich zbyt często. Logika tego rozumowania poraża - powiedział Paweł Szypulski z Greenpeace."

***********************************************************

Kontrola nie uratuje żubrów - zróbmy to my!

Czy znasz już skandaliczną opinię inspektorów Lasów Państwowych po kontroli w Nadleśnictwie Borki? Uznali oni, że komercyjne polowania na żubra są zgodne z prawem i mają swoje uzasadnienie! Oznacza to, że w Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej dalej będzie się strzelać za pieniądze do tych pięknych zwierząt, zwożonych pod pretekstem dalszej hodowli z różnych miejsc w Polsce. Nie zgadzamy się z tym procederem i nadal apelujemy do pani premier o rewizję zasad ochrony żubra w Polsce i powstrzymanie polowań. Pod naszym apelem podpisało się wraz z Tobą już ponad 63 tysiące osób i wciąż przybywają kolejne.

Błyskawiczna reakcja tysięcy osób sprawiła, że władza musiała zareagować - wstrzymano plany zabijania żubrów i zlecono kontrolę w Nadleśnictwie Borki.

Dzisiaj poznaliśmy wyniki tej kontroli. Niestety inspektorzy nie odpowiedzieli, czy wszystkie przypadki odstrzałów były zgodne z polskim prawem. Nie mamy również żadnych informacji, czy w Puszczy Boreckiej rzeczywiście zanotowano przypadki gruźlicy, a jeśli tak - dlaczego zwlekano rok z podjęciem działań zapobiegających rozwojowi epidemii. Dowiedzieliśmy się natomiast, że na strzelaniu do tych zwierząt, będących symbolem polskiej dzikiej przyrody, można zarabiać.

Nie zostawimy tak tej sprawy! Wiemy, że stoją za nami dziesiątki tysięcy osób takich jak Ty. Nie zgadzamy się na zabijanie żubrów dla pieniędzy! Dlatego badamy, czy wszystkie odstrzały żubrów w puszczach Knyszyńskiej i Boreckiej były naukowo uzasadnione i nie można było im zapobiec. Chcemy do końca wyjaśnić i przedstawić opinii publicznej warunki ochrony żubra. Sprawdzimy także, jak w praktyce wygląda procedura opiniowania wniosków o odstrzał. Występujemy o odpowiednie dokumenty, badamy wszystkie przypadki i nagłaśniamy sprawę - wszystko dzięki Wam!

PrzypinkiJeśli chcesz jeszcze bardziej wesprzeć nasze starania o właściwą ochronę żubra i pomóc w wykrywaniu i nagłaśnianiu niewłaściwych procederów - możesz dołączyć do naszych darczyńców. Każda, nawet niewielka kwota wpłacana regularnie, pomoże nam skutecznie zadbać o właściwą ochronę przyrody w Polsce. Każdej osobie, która zdecyduje się na regularne wspieranie naszych działań dla żubrów choćby niewielką kwotą, w podziękowaniu przekażemy przypinkę "NIE zabijaniu żubrów". 

 Wspieram: 15zł ?      Wspieram: 20zł ?      Wspieram: 30zł ?

Bardzo Ci dziękuję, że angażujesz się w ochronę żubrów.

Robert Cyglicki
Greenpeace Polska

***********************************************************

Nasza rada na upały

Przyjedź do EKOCENTRUM ICPPC!!!  

Pij dużo wody - to jedna z dobrych rad, 
które możemy usłyszeć w czasie upałów. 
Im bardziej gorąco, tym więcej wody traci twój organizm 
i tym więcej musisz jej dostarczać. 
Od tego zależy twoje zdrowie i dobre samopoczucie. 
Chociaż... picie czystej wody może wydawać się trochę nudne.

Korzystając z dobrodziejstw lata 
warto zrobić samemu wodę smakową. 
Wystarczy szklany dzbanek, do którego wkładamy owoce i zioła 
(najlepiej z własnej uprawy 
lub dobrego, sprawdzonego, ekologicznego lub tradycyjnego gospodarstwa). 
Dzbanek wypełniamy zimna wodą, 
przykrywamy i wstawiamy na noc do lodówki.

Możemy dodać szczyptę dobrej soli 
(np. himalajskiej lub różowej kłodawskiej), 
żeby podkreślić smak, uzupełnić minerały 
i sól, którą w trakcie upałów intensywnie tracimy.

Przesyłamy kilka naszych ulubionych pomysłów na wody smakowe. 
A przy okazji, serdecznie zapraszamy na warsztaty 
"Obudź swoją naturalną odporność 
zioła w leczeniu depresji i boreliozy",
 
które odbędą się się w najbliższą sobotę 12 sierpnia 2017.
Więcej informacji: 
http://eko-cel.pl/warsztaty-obudz-swoja-naturalna-odpornosc-ziola-w-leczeniu-depresji-i-boreliozy/

Pozdrawiamy,
Zespół EKOCENTRUM ICPPC

==============================================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

 


Komentarze  

Rochelle
+1 # Rochelle 2017-05-23 05:58
My brother suggested I would possibly like this blog.
He used to be entirely right. This post truly made my day.
You cann't consider just how so much time
I had spent for this information! Thank you!
Chante
+1 # Chante 2017-05-23 06:56
Thanks for finally writing about >Ważne i ciekawe info.

cz.1
GildaChief
# GildaChief 2018-03-24 19:45
I have checked your blog and i've found some duplicate content, that's why you don't rank high in google's search results,
but there is a tool that can help you to create
100% unique content, search for: boorfe's tips unlimited content
98Kristy
# 98Kristy 2018-07-17 17:41
I can see that your content probably doesn't have much visits.
Your posts are interesting, you only need more new visitors.

I know a method that can cause a viral effect on your
site. Search in google: dracko's tricks make your content
go viral
CliffJuicy
# CliffJuicy 2018-08-05 19:58
Hi. I see that you don't update your website too often. I know
that writing posts is boring and time consuming.
But did you know that there is a tool that allows you to create
new articles using existing content (from article directories or other pages
from your niche)? And it does it very well. The new articles are high quality and pass the copyscape test.
You should try miftolo's tools

You have no rights to post comments